RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Johann Lucas Hildebrandt

 

1668 Janov (Itálie)

1745 Vídeň (Rakousko)

O autorovi

Mimořádně vlivný barokní architekt, žák Carla Fontany, současník a konkurent věhlasného Johanna Bernharda Fischera von Erlach se usadil ve Vídni v roce 1694. Během svého pobytu v Itálii se důkladně seznámil s nejprogresivnější dobovou architekturou, zejména s dílem Francesca Borrominiho a Guarina Guariniho, aby následně pozoruhodné prostorové řešení jejich staveb zprostředkoval středoevropskému prostředí. Bez zajímavosti jistě také není fakt, že právě u Hildebrandta patrně strávil svá tovaryšská léta Kilián Ignác Dientzenhofer. Císařským dvorním inženýrem se stal již v roce 1701, nicméně vrchním císařským stavitelem byl jmenován až po Fischerově smrti roku 1723.
Pro naše území představuje klíčovou etapu Hildebrandtovy tvorby především dvojice vídeňských kostelů Maria Treu a sv. Petr, které sloužily za vzor pro sakrální stavby Kiliána Ignáce Dientzenhofera (kostel sv. Vojtěcha v Počaplech), spolu s nedokončenou, monumentálními fortifikačními prvky oživenou přestavbou kláštera Göttweig (od 1719), která ovlivnila přestavbu kláštera v Chotěšově od Jakuba Augustona ml. a Petra Pavla Columbaniho.
V zámecké architektuře rozvinul francouzské vlivy a jeho zámecké stavby sloužily jako významný inspirační zdroj středoevropské profánní architektury.

Literatura

VLČEK, Pavel, ed.; Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách; Academia, Praha, 2004; str. 235
VLČEK, Pavel. Johann Lucas von Hildebrandt a jeho vliv na českou architekturu. Praha: České vysoké učení technické, 2010.

Stavby v libereckém okrese

www.liberec-reichenberg.net

Stavby na jiných místech

Piaristický kostel Maria Treu ve Vídni (po 1716)
Kostel sv. Petra ve Vídni, dokončen Matthiasem Steinlem (1701-33)
Palác Daun Kinských ve Vídni (1713 - 16)
Návrh fasády zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou(asi 1718)
Zámek Nebílovy (1706-19)
Klášter Göttweig v Rakousku (po 1719)
Palác Schönburg ve Vídni (1700-1706)
Harrachovský palác ve Vídni (1727–1735)
Horní a dolní Belveder ve Vídni (1713-16; 1721-23)
Zámek Kunín (1726-34)

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

archINFORM:
eng.archinform.net

abART:
abart-full.artarchiv.cz

AEIOU:
www.aeiou.at

Getty ULAN:
www.getty.edu

Answers:
www.answers.com

Prostor:
www.prostor-ad.cz

structurae:
structurae.net

Britannica:
www.britannica.com

Deutsche Biographie:
www.deutsche-biographie.de

Evi - dříve True Knowledge:
www.evi.com

Open Library:
openlibrary.org

Planet Vienna:
www.planet-vienna.com

archinoah:
www.archinoah.de

Architekturmuseum Berlin:
architekturmuseum.ub.tu-berlin.de

Europeana:
europeana.eu

Stavby autora

[IMG]

1707 Kaple Panny Marie v Rumburku