RSS Facebook

O projektu

Cílem stránek je zmapování většiny důležitých staveb, které v Děčíně, Rumburku, Varnsdorfu a dalších stránkách ve regionu vyrostly, zejména však těch, u kterých je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou zejména stavby postavené po roce 1850 až do současnosti. Některé z těchto staveb se už v literatuře objevily, souhrnný průvodce architekturou na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku ovšem chybí.

 

Na web jsou umístěny přednostně stavby od známějších architektů, "známost" je posuzována podle výskytů jejich jmen v internetových databázích, popřípadě v odborné literatuře (minimálně tři výskyty). Nyní se pokoušíme doplnit veškeré stavby a studie z ústeckého okresu, které byly publikovány v odborných časopisech, monografiích a knihách. Pokud by se vám zdálo, že na webu některé stavby či architekti chybí, přestože splňují naznačená kritéria, prosíme napište, uvítáme veškeré doplňující informace či objevy, scany dokumentů, nebo odkazy na zdroje! Dále na webu najdete některé méně známé budovy a autory, buď jsou zařazeny proto, že souvisí s aktuálním děním ve městě, nebo jde o starší věci, ke kterým byly zhotoveny kvalitní fotografie.

 

Garantem projektu a provozovatelem serveru je občanské sdružení 400/27, které se dosud specializovalo na fotografické projekty.

Krátké medailonky členů týmu

Ing. arch. Matěj Páral (2. 8. 1976, Ústí nad Labem) - Samozvaný teolog, hudebník a architekt. Vystudoval ČVUT Fakultu architektury v Praze. Soustředí se především na otázky konečnosti resp. nekonečnosti existence a jejího smyslu. Tuto problematiku promítl do nahrávky hudební skupiny Projevy radosti z roku 2004. V tomto roce též založil stránky o ústecké architektuře, které se zabývají rozkrytím podvědomé paměti města. Jako architekt se podílel na několika rekonstrukcích a stavbách domů převážně v blízkém okolí. Od roku 2006 pracuje v rámci sdružení 3+1 architekti.
MgA. Jan Vaca (16. 2. 1975, Slaný) - Fotograf, historik fotografie, novinář. Žije střídavě v Praze a v Ústí nad Labem. Absolvoval Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Nyní je studentem doktorského studia na katedře dějin umění a estetiky na VŠUP v Praze. Ve své volné tvorbě se věnuje především dokumentární a konceptuální fotografii, často pracuje s motivy česko-německého soužití. Má za sebou šest samostatných výstav a víc než desítku společných. Více na www.vaca.cz
Mgr. Martin Krsek (25. 6. 1974, Ústí nad Labem) - Novinář, publicista, historik. Od roku 1995 píše pro různá periodika, momentálně především pro MF DNES a Reflex. Činí se také jako scénárista pro Českou televizi, např. pro dokumentární cyklus Neznámí hrdinové. Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vystudoval obor Kulturně-historická regionalistika se zaměřením na stavební historii. Profesně se specializuje na popularizaci regionální historie. Jako historik pracuje na částečný úvazek v Muzeu města Ústí nad Labem. Mimo jiné je spoluautorem výstavy, filmu a knihy v projektu „Ústecká NEJ...“. Z oboru stavební historie je spoluautorem knihy „Slavné vily Ústeckého kraje“. Podílí se také na projektu ČVUT, který dokumentuje industriální památky Ústecka a spolupracuje s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem na dokumentaci moderní architektury.

Spolupracujeme

Mgr. Alena Sellnerová (2. 7. 1978, Děčín) - Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vystudovala obor Kulturně-historická regionalistika se zaměřením na stavební historii, od roku 2003 pracuje na Národním památkovém ústavu v Ústí nad Labem. Profesně se v rámci grantové činnosti specializuje na moderní architekturu Ústeckého kraje (a zejména Děčína) a na lidovou architekturu na Děčínsku. Je spoluautorkou knihy Slavné vily Ústeckého kraje, nebo výstavy Zaměstnanecké kolonie 1900-1938 v severních Čechách.