RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Lenka Fialová: Architektonické typy v díle Rudolfa Bitzana

20. 01. 2018 | Lenka Fialová, studentka Univerzity Palackého v Olomouci, si pro svou bakalářskou práci vybrala dílo architekta Rudolfa Bitzana. Dovolujeme si zveřejnit část věnovanou budově, kterou architekt navrhl v roce 1923 pro společnost Nordböhmischen Elektrizitätswerke (Severočeské elektrárny) v Děčíně-Podmoklech. Odkaz na celou práci najdete na začátku textu.

[IMG]

Dana Kadlecová: Projekty nového katolického kostela v Podmoklech

29. 06. 2015 | V roce 1888 se katolická obec v Podmoklech rozhodla pro stavbu nového kostela na Husově náměstí. Přípravy se ale neustále protahovaly, Spolek na stavbu nového katolického kostela v Podmoklech se nakonec v roce 1907 rozhodl vyhlásit architektonickou soutěž. Zveřejňujeme nový text historičky Dany Kadlecové, který mapuje celou anabázi projektu. Článek vyšel v publikaci Děčínské vlastivědné zprávy v roce 2002.

[IMG]

Věra Laštovičková: Architekt Bernhard Grueber

20. 08. 2014 | Historička Věra Laštovičková si jako své téma diplomové práce zvolila dílo architekta Bernharda Gruebera. Na Děčínsku bylo podle jeho návrhů realizováno několik staveb, lze říci, že podobu města výrazně ovlivnil. Grueberovy stavby ale najdete po celém Česku.

[IMG]

Historie zámečku Skrytín

21. 06. 2014 | Zříceninu středověkého hradu připomíná pohled na ruiny sto let staré výstavní vily ústeckého bankéře Ludwiga Heinricha Augusta Wolfruma ve Skrytíně na Děčínsku. Hrady se ale postupně rozpadaly po staletí, zatímco Wolfrumově rezidenci na to stačilo

posledních dvacet let. Přečtete si příběh "letního zámku", který se snad dočká znovuvzkříšení.

[IMG]

Tvorba J. H. Richtera a R. Dinnebiera ve varnsdorfské architektuře

13. 11. 2013 | Architekt Rudolf Dinnebier výrazně ovlivnil vzhled Varnsdorfu a stopy zde zanechal i místní rodák Julius Heinrich Richter. Historička Dana Boková publikovala v roce 2002 v časopise Děčínské vlastivědné zprávy text o obou zmíněných pánech. Přečtěte si, co o nich zjistila.

[IMG]

Meziválečná architektura Podmokel

24. 05. 2013 | Město Děčín se rozhodlo vypsat architektonickou soutěž na obnovu historické části Podmokly. V lokalitě je řada zajímavých staveb i z období mezi válkami. Do virtuální knihovny jsme umístili text Jitky Chmelíkové, který vyšel v roce 2007 v Děčínských vlastivědných zprávách.

[IMG]

Architektonický obzor 1918: J. Freiwald - Vila továrníka Brunera

14. 02. 2013 | V časopise Architektonický obzor vyšla v roce 1918 studie domu pro továrníka Brunera. Jejím autorem je Jindřich Freiwald. Podívejte se, jak měl dům vypadat.

[IMG]

Deutsche Bauzeitung 1925: Budova Nordböhmischen Elektrizitätswerke

13. 02. 2013 | V časopise Deutsche Bautzeitung vyšel v roce 1925 obsáhlý materiál týkající se stavby budovy společnosti Nordböhmischen Elektrizitätswerke (Severočeské elektrárny). Jejím autorem je architekt Rudolf Bitzan.