RSS Facebook

Článek 

Meziválečná architektura Podmokel

24. 05. 2013 | autor: d-t

Město Děčín se rozhodlo vypsat architektonickou soutěž na obnovu historické části Podmokly. V lokalitě je řada zajímavých staveb i z období mezi válkami. Do virtuální knihovny jsme umístili text Jitky Chmelíkové, který vyšel v roce 2007 v Děčínských vlastivědných zprávách.