RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Kilián Ignác Dientzenhofer

 

1689 Praha

1751 Praha

O autorovi

Kilián Ignác Dientzenhofer se narodil 1. 9. 1689 v Praze jako 5. syn stavitele Kryštofa Dientzenhofera. Jeho otec patří mezi prvořadé reprezentanty barokní dynamicé tvorby. Kilián Ignác studoval na malostranském gymnáziu a ve Vídni se učil od stavitele Johanna Lukase von Hildebrandta.

Stavby v litoměřickém okrese

www.litomerice-leitmeritz.net

Stavby na jiných místech

Praha:

Konvent s prelaturou benediktinského kláštera v Břevnově (kol. 1717)

Letohrádek Michny z Vacínova (Vila Amerika) na Karlově (1717–20)

Kostel sv. Jana Nepomuckého a klášter voršilek na Hradčanech (1720–28)

Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském

Kostel Panny Marie u alžbětinek Na Slupi (1725)

Kostel svatého Jana Nepomuckého na Skalce (1730–39)

Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje na Zderaze (1730–40)

Kostel svatého Bartoloměje na Starém Městě (do 1731)

Karlínská Invalidovna (1731–37)

Benediktinský klášter s kostelem sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí (1732–35)

Dostavba kostela sv. Mikuláše na Malé Straně (1737–51)

Vila Portheimka na Smíchově (1725)

Piccolominiho palác (později Sylva Taroucca) Na Příkopě (1743–51)


Mimo Prahu

Poutní kostel Narození Panny Marie v Nicově u Plánice (1721)

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích (1722–26)

Kostel sv. Anny ve Vižňově (1725–27)

Kostel sv. Barbory v Otovicích (1725–26)

Kostel sv. Markéty v Šonově (1726–30)

Kaple Panny Marie na Hvězdě u Křinic (1732–33)

Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově (1733–38)

Kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují (1724–27)

Kostel sv. Máří Magdaleny, Karlovy Vary, 1729–1730

Kostel sv. Václava a konvent benediktinského kláštera v Broumově (1726–33)

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku (1734–38)

Kostel sv. Klimenta v Odoleně Vodě (1733–35)

Kostel Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě (1733–35)

Kostel sv. Petra a Pavla v Březně (po 1737)

Kostel Narození Panny Marie v Hořicích (1741–48)

Klášterní kostel a konvent v Dolním Ročově (1746–50)

Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách u Blatné (1748–49)

jKostel sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci (1744-54)

Kostel sv. Martina ve Chválenicích (1747-52)

Zámek Hrdly (1746-47).

Literatura

Horyna, Mojmír; Kučera, Jaroslav: Dientzenhoferové, nakladatelství Akropolis, Praha 1998
Vilímková, Milada: Stavitelé paláců a chrámů: Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové
, nakladatelství Vyšehrad, Praha 1986

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

abART:
abart-full.artarchiv.cz

CoJeCo:
www.cojeco.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Prostor:
www.prostor-ad.cz

LIBRI - Kdo byl kdo:
www.libri.cz

A10:

Treccani:
www.treccani.it

Stavby autora

[IMG]

1725 Zámecká sýpka