RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Karel Hubáček

 

1924 Praha

2011 Liberec

O autorovi

Karel Hubáček se proslavil zejména stavbou vysílače na Ještědu, za kterou obdržel jako jediný český architekt Perretovu cenu. Jeho význam pro Liberec jakožto vůdčí osobnost Sialu je stěžejní.

1943 – maturuje na reálném gymnáziu Praha-Nusle;

1943–45 – totálně nasazen v Německu;

1945–49 – studuje na ČVUT v Praze – fakulta architektury a pozemního stavitelství;

1951–68 – stěhuje se do Liberce, pracuje v Krajském projektovém ústavu pro výstavbu měst a vesnic v Liberci;

1968–71 - spoluzakládá SIAL (Sdružení inženýrů a architektů Liberec);

1969 získává cenu Augusta Perreta od UIA (Mezinárodní unie architektů);

1989 – Grand Prix na světovém bienále Interarch v Sofii; 1990–2000 – stává se ředitelem ateliéru SIAL;

1993 – získává čestný doktorát technických věd na ČVUT v Praze;

1994–97 – vedoucí katedry architektury na FA TUL Liberec;

1995 – habilitován na VŠUP v Praze;

1996 – získává cenu Herder-Preis;

1996 – ocenění Grand Prix 95 Obce architektů ČR

2001 – Medaile za zásluhy II. stupně

2005 – udělení pocty České komory architektů (za celoživotní dílo a za jeho morálně pevné postoje).

Stavby v teplickém okrese

Kulturní dům v Teplicích

Literatura

Karel Hubáček - pocta ČKA 2005; ČKA a GJF, Praha, 2006; 74 str.

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

archINFORM:
eng.archinform.net

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Archiweb:
www.archiweb.cz

CoJeCo:
www.cojeco.cz

Getty ULAN:
www.getty.edu

registr VCPD:
registr.cvut.cz

archindex cz:
www.archindex.cz

osobnosti cz:
www.osobnosti.cz

praha eu:
www.praha.eu

do.co/mo.mo:
www.docomomo.cz

LIBRI - Kdo byl kdo:
www.libri.cz

ellipsis:
www.ellipsis.com

MIMOA:
www.mimoa.eu

Turistické oblasti:
www.atic.cz

Stavby autora

[IMG]

1966 Návrh vysílače na Bukové hoře