RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Fritz (ev. Friedrich) Lehmann

 

1889 Šluknov

1957 Vídeň (Rakousko)

O autorovi

Architekt po studiu na reálném gymnáziu v Děčíně absolvoval Německou vysokou školu technickou v Praze (DTH), kde studoval v letech 1910–1914 u Karla Járaye a Arthura Payra a po čtyřleté pauze zapříčiněné válkou pokračoval ve studiu na Vysoké škole technické ve Vídni, zřejmě u profesora Leopolda Simonyho, průkopníka sociálního bydlení v Rakousku. Druhou státní zkoušku složil v roce 1920 v Praze a začal se posléze věnovat vlastní praxi, kterou zahájil v ateliérech svých učitelů. K jeho klíčovým zákazníkům patřila pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurtá, pro niž vyprojektoval expozitury v Praze, Plzni či Ústí nad Labem. Po skončení druhé světové války odešel do Rakouska, kde se podílel na poválečné obnově Vídně. Lehmannovu ranou tvorbu silně ovlivnilo art deco (hotel Esplanade v Praze, 1927), posléze dospěl k svébytnému stylu, kterýměl velmi blízko k soudobému italskému neoklasicismu. Příznačné prvky jeho staveb jsou užití bosovaného zdiva, výrazné korunní římsy, ušlechtilé kamenné obklady, francouzská okna a elegantní kovové detaily. Vedle své architektonické praxe byl Lehmann činný rovněž jako umělecký kritik. Články, které publikoval především ve vlivném deníku Prager Tagblatt, se vyznačují živým stylem a trefnými postřehy.

Stavby v libereckém okrese

www.liberec-reichenberg.net

Stavby v litoměřickém okrese

www.litomerice-leitmeritz.net

Stavby na jiných místech

Manzerova vila v Praze (1937)

Literatura

Josefovičová, Milena; Pozapomenutý profesor Německé vysoké školy technické v Praze Fritz Lehmann; in: Dějiny věd a techniky XXXIX (2006), č. 3; str. 145-162

Lukeš, Zdeněk; Pražský architekt Fritz Lehmann; Zlatý řez, 1994

Lukeš, Zdeněk; Splátka dluhu : Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938; Fraktály Publishers, Praha, 2002; str.104-113

Sturm, Heribert (ed.); Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Ländern Band II. I-M; R. Oldenbourg Verlag, München, 1984

Odkazy

oBrAZAR:
www.obrazar.com

Medailon na Českém rozhlase - Sever:
m.rozhlas.cz

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

Stavby autora

[IMG]

1929 Památník padlých v I. světové válce pod Křížovým vrchem

[IMG]

1932 Pobočka Německé zemědělské a průmyslové banky v Rumburku