RSS Facebook

Článek 

Jaroslav Zeman: Architekt Fritz Lehman, rodák ze Šluknova

29. 08. 2014 | autor: d-t

Rodák ze Šluknova patří k výrazným architektům meziválečného období. Jeho stavby lze najít především v Praze, řadu realizací provedl i na severu Čech. K jeho klíčovým zákazníkům patřila pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurtá, pro niž vyprojektoval expozitury v Praze, Plzni či Ústí nad Labem. Vedle své architektonické praxe byl Lehmann činný rovněž jako umělecký kritik. Články, které publikoval především ve vlivném deníku Prager Tagblatt, se vyznačují živým stylem a trefnými postřehy.

Článek vyšel v časopise Průzkumy památek (ročník XX, I / 2013).

[IMG]

Pomník padlým v I. světové válce ve Šluknově

[IMG]

Pobočka Německé zemědělské a průmyslové banky v Rumburku