RSS Facebook

Článek 

Hrobka rodiny Gintl v Dolním Žlebu

20. 01. 2016 | autor: Jan Vaca

Nebýt prudkého svahu, mohl tu stát spíš dům. Pohled na Labské údolí je odtud úchvatný. A zřejmě právě proto si rodina univerzitního profesora pražské Německé vysoké škole technické v Praze Wilhelma Friedricha Gintla místo vybrala. Jen tu ve svahu uprostřed Dolního Žlebu na Děčínsku nechala nedaleko kostela Nejsvětější Trojice místo domu nechala postavit hrobku pro poslední spočinutí celé rodiny.

Jak se ocitla hrobka profesora chemie z Prahy právě relativně vzdáleném Dolním Žlebu (německy Niedergrund an der Elbe)? Vysvětlení je celkem jednoduché. Profesor a dlouholetý poslanec Českého zemského sněmu Gintl si místo oblíbil a vlastnil jeden z domů, který využíval jako letní byt. Konkrétně se jednalo o dům s číslem popisným 45, který v roce 1891 koupil se svou manželkou Amalií. Gintl díky své pověsti vynikajícího chemika byl také dlouholetým předsedou správní rady Rakouského spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem.

Postupně manželé zakoupili i další pozemky, vlastní parcelu na hrobku ale Amalie Gintl koupila až den před Vánocemi roku 1909. To bylo rok po smrti jejího manžela, který zemřel 26. února 1908 v Praze. Dalších dvanáct měsíců trvalo, aby Gintlovi blízcí vyřídili všechna potřebná povolení, stavět se nakonec začalo až v roce 1911.

Autorem hrobky je uznávaný architekt Friedrich Kick. S proferosem Gintlem se znal práce z německé techniky, společně se podíleli na vzniku Karmarsch und Heeren's technisches Wörterbuch z roku 1892.

Kick se musel potýkat s velmi prudkým svahem na místním hřbitovem. Podle nákresů, který byl publikován v roce 1911 ve Wiener Bauindustrie-Zeitung, je nicméně rozložení hrobky velmi klasické. Pod podlahou je prostor pro uložení rakví, v horní části byl malý oltář. Stavba byla publikována ve stejném roce i v odborném časopise Der Architekt.

Pro stavbu hrobky byl použit pískovec z okolí. Ze stejného materiálu byl i zdobný plot, který hrobku uzavíral do nepravidelného tvaru. Z dostupných záznamů vyplývá, že ještě v roce 1912 přikoupili pozustalí po profesoru Gintlovi v Dolním Žlebu další pozemek. Jako kupující je uvedena manželka Amalie a čtyři synové.

Hrobka byla československým státem zkonfiskována v roce 1952, o čtyři roky později byla převedena na místní národní výbor. V současné době je ve vlastnictví Magistrátu města Děčín a není příliš v dobrém stavu. V zaří 2015 okolí hrobky uklidilo v rámci projektu "Děčín - město soukromého a veřejného prostoru" deset žáků Gymnázia a Střední odborné školy Václava Šmejkala z Ústí nad Labem (viz...)

¨

Odkazy

Profil Wilhelma Friedricha Gintla na české Wikipedii

Stavba byla publikována

Der Architekt 17, 1911, s. 87-88, obrazová příloha s. 86

Wiener Bauindustrie-Zeitung Nr. 50, 191, str. 397 - 399

[IMG]

historická fotografie z roku 1911

[IMG]

dobová fotogragrafie

[IMG]

průřez hrobkou

[IMG]

současný stav

[IMG]

z nápisu nad vchodem zůstala jen část písmen