RSS Facebook

Karta stavby 

Mechanická tkalcovna v Horním Podluží

 
Horní Podluží 251
Autor:
Julius Heinrich Richter
Účel stavby:
Inženýrská stavba
Výstavba:
1912
Historický název:
Mechanische Weberei Julius Richrer in Obergrund
O stavbě

Tkalcovnu navrhl architekt Richter pro firmu svého otce. Původní budova byla v roce 1939 prodloužena, opět podle návrhu Julia Richtera. Část oken byla v devadesátých letech zazděna, budova má proto nyní zcela jiný vzhled.

Publikováno

Wiener Bauindustrie-Zeitung 34 (1917), Tafel 19

Literatura

Valchařová Vladislava, Beran Lukáš, Zikmund Jan; Industriální topografie / Ústecký kraj; ČVUT, 2011; s. 211

[IMG]

historická fotografie

Wiener Bauindustrie-Zeitung 34 (1917), Tafel 19