RSS Facebook

Článek 

Historie zámečku Skrytín

21. 06. 2014 | autor: d-t

Zříceninu středověkého hradu připomíná pohled na ruiny sto let staré výstavní vily ústeckého bankéře Ludwiga Heinricha Augusta Wolfruma ve Skrytíně na Děčínsku. Hrady se ale postupně rozpadaly po staletí, zatímco Wolfrumově rezidenci na to stačilo

posledních dvacet let. Přečtete si příběh "letního zámku", který se snad dočká znovuvzkříšení.

Stavebně historická studie vznikla na zakázku současného majitele objektu Martina Hausenblase.

[IMG]

historická pohlednice - zámeček Skrytín