RSS Facebook

Karta stavby 

Fara v Lobendavě

 
Lobendava 3
Autor:
Antonín Schmidt
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1767
Sloh:
klasicismus
Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz

[IMG]

Budova fary na levé části snímku, dobová pohlednice

Soukromý archiv