RSS Facebook

Článek 

Den architektury v Děčíně

27. 09. 2017 | autor: d-t

Program Dne architektury v Děčína

Jižní zámecké zahrady

Komentovaná prohlídka jižní zámecké zahrady v areálu děčínského zámku s výkladem o historických proměnách zahrad a přilehlých zámeckých objektů a o průběhu celkové revitalizace tohoto ještě donedávna nepřístupného areálu v podání jednoho z autorů obnovy, architekta Tomáše Eflera.

Sraz: čt 28. 9., 15.00, na nádvoří zámku na konci Dlouhé jízdy

Podmokly

Projdeme si s výkladem významné charakteristické stavby Podmokel. Provázet nás bude spoluautorka knihy Architektura Podmokel 1900–1945, můžeme se tedy těšit na zasvěcené komentáře s vhledem do vztahů a historie. S památkářkou a historičkou architektury Alenou Sellnerovou.

Sraz: pá 29. 9., 17.00, před hlavním nádražím u fontány

Voda a železnice jako symbol oddělení i propojení města

Historickým motorovým vlakem směrem na tzv. Triangl s městským architektem Ondřejem Benešem, archiváři a historiky Janem Němcem a Otto Chmelíkem a znalci dopravy Mirkem Záhorou a Vlastimilem Pažourkem. Vyjedeme z děčínského hlavního nádraží v Podmoklech do stanice Děčín–východ, dále do Prostředního Žlebu a zpět do Podmokel. Potkáme dvě památkově chránené staniční budovy, dvakrát překonáme po mostech Labe a jednou Ploučnici, přejedeme přes devět viaduktů, projedeme tunely pod Kvádrberkem, Spitzbergem a Pastýřskou stěnou, mineme loubské překladiště a přístav. Město uvidíme z úhlů, které nejsou běžné.

Sraz: so 30. 9., 9.00–15.00, před hlavním nádražím u fontány (délka 1 hodina)

Nad vodou i tratí- Vila Waldstein

Komentovaná prohlídka první samostatně realizované stavby Josefa Mockera výrazně inspirované gotikou. Jedinečná stavba realizovaná v místech, kde už Labe pomalu opouští hustě urbanizované jádro obce. Je přímo nad řekou, přímo nad tratí.

Sraz: so 30. 9., 14.00-17.00, 14.00 komentovaná prohlídka, Pod Svahem 12, u brány do areálu

Labe včera, dnes, zítra - levý břeh

Levý běh Labe jako těžiště osídlení, okolo kterého se mnohé odehrávalo, odehrává a odehrávat bude. Levý břeh. S městským architektem Ondřejem Benešem, archivářem a historikem Otto Chmelíkem, znalcem lodní dopravy Vlastimilem Pažourkem a architektem Janem Hroudou. Projdeme se po nábřeží, kde se rozpomeneme na všechny události s konkrétními místy spojenými. Od Hladového kamene po vjezd do Zimního přístavu.

Sraz: so 30. 9., 17.00, Hladový kámen

Život na nádraží dnes

Moderních kvalitních staveb je v Děčíně poskrovnu, zde budeme mít možnost se nejen setkat s architekty, ale i s uživatelem. Podíváme se na poněkud zastrčenou, avšak výraznou moderní stavbu u Východního nádraží. S architektem Pavlem Pláničkou, vlastníka bude zastupovat Milan Houštecký.

Sraz: ne 1. 10., 13.00, autobusová zastávka Nářadí

Labe včera, dnes a zítra - pravý břeh

Druhý den věnujeme druhému břehu. Vzpomeneme na Děčín před mohutnými sanacemi 60. let, stejně jako na náročné parkové úpravy v místech předpolí Tyršova mostu. Na Mariánské louce se podíváme na dnešní úroveň znalostí o původním osídlení. Provedeme odbočku k Zámeckému rybníku. Procházku břehu ukončíme v místě někdejšího přívozu Staré Město – Rozbělesy. S městským architektem Ondřejem Benešem, archivářem a historikem Otto Chmelíkem, znalcem lodní dopravy Vlastimilem Pažourkem a architektem Janem Hroudou.

Sraz: ne 1. 10., 15.00, park u Střelnice