RSS Facebook

Novinky 

[IMG]

Jak mohl vypadat katolický kostel v Podmoklech

29. 06. 2015 | Zařadili jsme na web novou kartu i nového autora. V roce 1907 se Spolek na stavbu nového katolického kostela v Podmoklech rozhodl vypsat architektonickou soutěž. Soutěž vyhrál liberecký architekt Ferdinand Elstner. Jeho návrh ale nebyl realizován. Podívejte se, jak mohl kostel vypadat.

[IMG]

Zapomenutá hrobka rodiny Dittrichů

08. 05. 2015 | Od 4. května mohou zájemci navštívit výstavu, která se až do konce srpna koná (všední dny od 8 do 17 hodin) v budově radnice v Krásné Lípě. Expozice mapuje vznik hrobky rodiny Dittrichů, jejímž autorem je architekt Julius Carl Raschdorff.

[IMG]

Nová stavba na webu

09. 04. 2015 | Přidali jsme na web novou kartu stavby - Přádelnu bavlny a niťárna bratrů Perutzových ve Varnsdorfu od architekta Carla-Arnolda Séquin-Bronnera.

[IMG]

Polyfunkční objekt ve Varnsdorfu

22. 01. 2015 | Zařadili jsme tentokrát do naší databáze něco novějšího - polyfunkční objekt ve Varnsdorfu od ateliéru RG architects studio.

[IMG]

Doplnění fotografií u několika staveb

27. 12. 2014 | Doplnili jsme fotografie současného stavu u několika staveb. Konkrétně u Textilní továrny firmy Richter ve Varnsdorfu, Pletárny firmy Kunert ve Varnsdorfu nebo Café Henke v Rumburku.

[IMG]

Architekti Podmokel 1900-1945

16. 12. 2014 | V rámci Ukradené galerie bude ve čtvrtek 18. prosince prezentována nová publikace mapující architekturu Podmokel v letech 1900 až 1945. Jejím autory jsou Alena Sellnerová, Jan Hanzlík a Marta Pavlíková. Kniha se zabývá stavebně historickým a urbanistickým rozvojem Děčína IV - Podmokel v době, kdy Podmokly byly samostatným městem se silnou průmyslovou základnou, která společně s rozvojem dráhy dala impuls k vývoji této městské aglomerace. Jedná se o období velkého stavebního rozmachu na počátku století i meziválečnou éru, ve které vznikaly velké městotvorné budovy.

[IMG]

Dittrichova hrobka v Krásné Lípě

03. 11. 2014 | Krásná Lípa má na svém území unikátní stavbu - hrobku, kterou pro místního textilního magnáta August Dittricha navrhl architekt Julius Carl Raschdorff. Ceněná stavba je bohužel ve velmi špatném stavu. Nově jsme jeji kartu zařadili do naší databáze.

[IMG]

Lesovna v Maxičkách a městská škola

19. 08. 2014 | Po Johannu Gottfriedovi Gutensohnovi jsme doplnili na web i jeho následovníka - architekta Bernharda Gruebera. V děčínském okrese vznikla podle jeho návrhů městská škola a lesovna v Maxičkách.

<Stránka 3/7<