RSS Facebook

Karta stavby 

Zámeček Skrytín

 
Dobkovice
Autor:
Karl Mayer
Účel stavby:
Obytný dům
Sloh:
historismus
O stavbě

„Letní zámek“ (Sommerschloss) si nechal postavit pražský továrník Rudolf Richter. Proč si pro stavbu letního sídla vybral právě lokalitu u Dobkovic, ale není jasné. Od potomků Rudolfa Richtera koupil Skrytín v roce 1914 ústecký průmyslník Ludwig Wolfrum, který si nechal asi sto metrů od zámku postavit i hrobku. Po II. světové válce byl majetek zkonfiskován a následně využíván jako zemědělská usedlost a následně jako rekreační středisko. Od roku 1975 byl majitelem areálu národní podnik Konstruktiva, po roce 1989 několikrát změnil majitele a hrozila mu demolice. Od roku 2010 vlastní budovu i s okolními pozemky ústecký podnikatel Martin Hausenblas, který se rozhodl stavbu zachránit a postupně ji nechává opravovat. Více o historii zámečku si můžete přečíst přímo na webu, který je věnován celému areálu.

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

[IMG]

Stav budovy v roce 2020

https://www.skrytin.cz/galerie/