RSS Facebook

Karta stavby 

Lovecký zámeček Šternberk

 
Staré Křečany - Brtníky 197
Autor:
Antonín Schmidt
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1772
Sloh:
klasicismus
O stavbě

Přízemní lovecký zámeček nechal v roce 1772 vystavět hrabě František Václav ze Salm-Reifferscheidtu. Jeho následovníci se ale příliš o areál nestarali, část budov byla stržena už v letech 1843 a 1888. Uvažovalo se i o úplně demolici zámečku.

V roce 1910 ho ale nechal hrabě Oswald Thun-Hohenstein opravit, v hájovně nechal vytvořit restauraci. Po vzniku Československa ale šlechtický rod přišel o většinu pozemků v panství Lipová, pod které zámeček spadal. Po roce 1948 přezvaly areál Státní lesy, až do 70. let nebyl pro veřejnost přístupný. Od 70. let fungoval v blízkosti zámku pionýrský tábor a rekreační středisko.

Na konci 80. let byla provedena nákladná rekonstrukce, ke kolaudaci došlo v roce 1991. Oprava ale nebyla provedena dobře, především se neodstranily části napadené dřevomorkou. Už v roce 1992 byl proto zámek v havarijním stavu uzavřen. O dva roky později byl zámek vymazán ze seznamu kulturních památek, kam byl zapsán v roce 1958, a posléze stržen.

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz

Zaniklé obce:
www.zanikleobce.cz

[IMG]

Výřez z historické pohlednice

Soukromý archiv