RSS Facebook

Karta stavby 

Fara v Jetřichovicích

 
Jetřichovice 76
Autor:
Jan Václav Kosch
Spoluautor:
Filip Katschicka
Spoluautor:
Jan Kryštof Deuschmann
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1787 - 1787
Sloh:
pozdní baroko
O stavbě

Původně měla být fara stavěna podle jiného plánu, avšak stavitel Kosch požádal o změnu. Dochoval se původní plán s podpisy Kosche, Deuschmanna a Katschicky, avšak ani tento neodpovídá zcela realizované dispozici. Hlavní změnou bylo invertování půdorysu a zhotovení reprezentativnějšího vnitřního schodiště v ose budovy. Objekt byl navržen a je postaven jako roubený, s podstávkou. Roubení je skryté pod svislým bedněním.

Literatura

Naňková, Věra; Nová zjištění k baroknímu umění v Čechách; in: Umění 19/1971, str. 83-96 resp. 88-89 (reprodukován černobíle původní plán fary - vcelku)

Mandažiev, Petr; Jan Václav Kosch severočeský stavitel pozdního baroka; FF UK, 2007, diplomová práce; str. 47-49

Belisová, Natalie; Tulákům Jetřichovicka; Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci Dolského mlýna, 2014; kap.: Zrození Jetřichovické farnosti, str. 27-37 resp. 29-31; (reprodukován barevně původní plán fary - zvlášť pohled, zvlášt půdorys přízemí a patra)

Možné předobrazy

Pruský dům v Brtníkách, kol. r. 1600 (roubená fara s podstávkou, přízemní, evangelická) zbořena r. 1951

Paralely

Fara v Českém Jiřetíně, 1. pol. 19. stol. (fara s dřevěným hrázděným patrem)

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=20407811&action=element&presenter=ElementsResults

Zničené kostely:
www.znicenekostely.cz

Databáze podstávkových domů v ČŠ:
turistika.ceskesvycarsko.cz

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 01/2017