RSS Facebook

Karta stavby 

Zámek v Lipové

 
Lipová 401
Autor:
Girolamo Costa
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1736 - 1756
Sloh:
baroko
O stavbě

Původně stál v Lipové úplně jiný zámek, který vznikl po roce 1566. Hrabě Leopold Antonín Salm-Reifferscheidt se v letech 1736 nebo 1738 rozhodl zahájit stavbu nové budovy v barokním stylu.

Před rokem 1889 přešel zámek do majetku rodů Thun-Hohenstein, od kterého ho v roce 1924 po pozemkové reformě získal pražský advokát JUDr. Josef Růžička.

Po zabrání Sudet zámek zkonfiskovali Němci, kteří jej využívali jako lazaret. V dalších letech vzniklo v areálu rekreační zařízení, které sloužilo i oddílům SS.

Po konci války se zámek na několik let vrátil rodině Růžičkových, v roce 1948 byl ale znárodněn. Následně zde byl domov důchodců a poté zde sídlila vojenská posádka. Od 70. let zámek chátral.

Nyní ho vlastní sdružení Via Tempora Nova, které se objekt snaží zachránit.

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz

[IMG]

Pohled na zámek z parku (2020)

Martin Snopek, Wikipedia Commons, licence: CC-BY-SA-4.0