RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Elbhof

 
Teplická 3348 | Děčín - Podmokly
GPS: 50°46'33.821"N, 14°11'43.519"E
Autor:
Philipp Stuchlik
Spoluautor:
Johann Glaser
Spoluautor:
Emil Hieke - (Architektonická kancelář Hiekeovi)
Spoluautor:
Josef Hieke - (Architektonická kancelář Hiekeovi)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1865 - 1936
Sloh:
neorenesance
Historický název:
Villa Glaser
O stavbě

Výstavní vila byla postavena v roce 1865 a v následujících desetiletích byla hned dvakrát výrazně přestavena. Budova, jejíž prvotním autorem je stavební inženýr Philipp Stuchlik s jednoduchým obdélným půdorysem je doplněna věží. Původně měla jen tři patra, během přestavby v roce 1907 (podle návrhu stavitele Johanna Glasera) byla navýšena o další patro. Další poschodí přibylo i během přestavby v roce 1936 (projekt sourozenců Hiekových). Mansardová střecha byla nahrazena valbovou. V objektu fungovalo několik let i první děčínské kino.

Publikováno

Architektura Podmokel 1900-1945, s. 80

Možné předobrazy

Porta Nigra v Trevíru - (mezi 189-200)

Výskyty v jiných databázích

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

[IMG]

Stav v květnu 2023

Jan Vaca

[IMG]

současný stav

Foto: Marta Pavlíková, Architektura Podmokel 1900 - 1945, s. 80

[IMG]

historická pohlednice z roku 1920

[IMG]

historická pohlednice

Architektura Podmokel 1900 - 1945, s 80