RSS Facebook

Karta stavby 

Eltisova vila

 
T. G. Masaryka | Varnsdorf 2180
GPS: 50°54'38.443"N, 14°37'40.756"E
Autor:
Hans Richter
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1927 - 1928
Sloh:
funkcionalismus
Aktuální název:
Mateřská škola Varnsdorf
O stavbě

Třípodlažní vila zaujímá parcelu na rohu ulic a svou mohutností a zejména architektonickým pojetím tvoří dominantu vilové čtvrti. Dům, který si nechal postavit úspěšný právník, byl vertikálně rozdělen do dvou provozních částí - obytné a pracovní. V té obytné byla třeba i tělocvična se sprchou a obrovská terasa, již architekt v projektu označil za sluneční lázně.

Vila přestala sloužit původnímu účelu začátkem čtyřicátých let. Martin Eltis byl židovského vyznání, podle všeho mu nacisté dům zkonfiskovali. Novým správce se stala organizace Nacionalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV), která zřídila v objektu mateřskou školu. Po válce zde fungoval dětský domov a od roku 1967 slouží dům zase jako mateřská škola.

Výskyty v jiných databázích

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnestavby.cz

[IMG]

současný stav

Foto: Marta Pavlíková

[IMG]

současný stav

Foto: Marta Pavlíková

[IMG]

skica domu

Slavné stavby